• 00DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT
  • 00DNI
  • 00GODZIN
  • 00MINUT

SPONSORS

SPONSORZY

REGISTER YOUR CAR FOR GERMANFEST 2024

ZGŁOŚ SWÓJ SAMOCHÓD NA GERMANFEST 2024

Wszystkie BMW, które chcą wziąć udział w wydarzeniu, podlegają procesowi selekcji, który odbywa się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie BMW Syndykat. Priorytetowo traktujemy samochody zmodyfikowane w stylu starej szkoły, który Syndykat prezentuje niezmiennie od lat, czyli „ciemno, nisko i szeroko”.

Główne kryteria obejmują jakość i szczegóły przeprowadzonych modyfikacji, spójność projektu z kanonami Syndykatu, w tym szczególnie estetyczne spasy i kąty zawieszenia, a także zawieszenie gwintowane, ogólny stan techniczny BMW oraz dyskwalifikację projektów zawierających fałszywe części imitujące znane marki tunerów, zwłaszcza koła.

All BMWs wishing to participate in the event undergo a selection process exclusively conducted through the registration form available on the BMW Syndykat website. We prioritize cars modified in the old-school style, consistently showcased by the Syndykat over the years, characterized by „dark, low, and wide.”

The main criteria encompass the quality and details of the modifications carried out, the coherence of the project with Syndykat canons, including aesthetic clearances and suspension angles, as well as coilover suspension. Additionally, it considers the overall technical condition of the BMW and the disqualification of projects involving fake parts imitating well-known tuner brands, especially wheels.

GERMANFEST CHOTOWA 2023

PROGRAM

Program Germanfest Chotowa 2023. Sobota 3 czerwca jest dniem otwartym dla gości.

Wstęp na teren Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort kosztuje 40 PLN od osoby.

Syndykat Germanfest 2023 Chotowa - The most elite BMW Event in Europe

HISTORY OF GERMANFEST CHOTOWA

Historia Germanfest International Chotowa

Po 5 latach organizowania Germanfest na małym klimatycznym campingu w Tarnowie zdecydowaliśmy, że nie da się tego już dalej tworzyć tylko dla 50 samochodów, dlatego padła decyzja o znalezieniu nowego miejsca z dużo lepszym zapleczem technicznym oraz zapasem miejsca dla większej ilości BMW. Idealnym do tego miejscem ze świetnym dojazdem z autostrady jest właśnie resort Grand Chotowa. Negocjacje z władzami tego obiektu nie były na samym początku łatwe, okazało się, że w tym resorcie miał miejsce zlot jednego z klubów BMW, na którym nie zabrakło ekscesów jakie mocno zraziły właścicieli obiektu do fanów niemieckiej marki. Po długich rozmowach, przedstawieniu historii Syndykatu, rodzinnej i koleżeńskiej formy w jakiej działa nasz kolektyw w odróżnieniu od typowych klubów zapadła zgoda na pierwszy Germanfest International Chotowa w dniach 24-26 maja 2013r.

Na inauguracyjnym evencie w nowej lokalizacji zameldowały się wtedy 84 samochody, a impreza o charakterze międzynarodowym ściągnęła wtedy uczestników m.in. z Białorusi, Rosji i Ukrainy i oczywiście Polski. Wtedy jeszcze nikt nie spodziewał się, że Chotowa stanie się tak kultowym miejscem dla wszystkich miłośników bawarskiej marki oraz królową wszystkich zlotów BMW.

BMW SYNDYKAT OFFICIAL STORE

oficjalny sklep BMW SYNDYKAT

Germanfest 2023 Chotowa by Syndykat – The most elite BMW Event in Europe

FOLLOW US:

error: